Pozytywny
Efekt Środowiskowy

Odzyskiwanie
pierwiastków
ziem rzadkich

Produkcja
nanoluminoforów

O firmie

Podstawowe informacje o ARS


Główne zadania

Głównym zadaniem Active Recycling System jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, które będzie rozwijać i komercjalizować technologie pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich.

Finansowanie

Realizacja projektu współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.2

Tytuł Projektu

„Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego technologii pozyskiwania pierwiastków ziem rzadkich”.

info-01
Wdrożenie opracowanej w wyniku prac badawczo-rozwojowych technologii jak i w konsekwencji zwiększenie dostępu do odzyskiwanych pierwiastków przełoży się w zasadniczy sposób na zwiększenie efektywności i jakości sektora produkcji i wydobycia pierwiastków ziem rzadkich. Ponadto skutkiem wdrożenia będzie pozytywny efekt środowiskowy wynikający m.in. z wzrostu wykorzystania odpadów produkcyjnych. Realizacja projektu pozwoli zarówno podnieść jakość środowiska naturalnego z myślą o potrzebach przyszłych pokoleń, jak również zwiększyć spójność społeczną poprzez zmniejszanie bezrobocia będącego przyczyną marginalizacji części społeczeństwa.
info-02
Celem przygotowanego przez Spółkę projektu jest także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie technologii przerobu odpadowego fosfogipsu poapatytowego, aby w oparciu o uzyskane w wyniku przerobu półprodukty opracować technologię produkcji luminoforów. Opracowana w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych technologia umożliwi wdrożenie w skali przemysłowej pionierskiej metody odzysku i koncentracji pierwiastków ziem rzadkich oraz ich dalszej separacji, w celu produkcji innowacyjnych nanoluminoforów sfunkcjonalizowanych.
info-03
Współpraca w ramach projektu z uznanymi jednostkami badawczo-rozwojowymi posiadającymi profesjonalne zaplecze kadrowe oraz praktyczne doświadczenie w analizie i separacji surowców pierwiastków ziem rzadkich jak również zaplecze kadrowe Spółki są gwarantem najwyższej merytorycznej jakości prowadzonych badań.
Reasumując należy stwierdzić, że osiągnięcie zakładanych celów projektu przyniesie również ogromne korzyści dla Unii Europejskiej, Polski jak również społeczności lokalnej.


Zapytania ofertowe

Informacje o aktualnych przetargach i zapytaniach

Przetarg


Szczegółowe informacje do pobrania po kliknięciu w ten link

Przetarg


Szczegółowe informacje do pobrania po kliknięciu w ten link

Zapytanie o cenę


Szczegółowe informacje do pobrania po kliknięciu w ten link

Zapytanie o cenę


Szczegółowe informacje do pobrania po kliknięciu w ten link

Kontakt

Chętnie odpowiemy na pytania


Active Recycling System Sp. z o.o.

Adres rejestrowy:
ul. Ofiar Oświęcimskich 19
50-069 Wrocław

Biuro i adres korespondencyjny:
ul. Franciszka Klimczaka 17 lokal 80
02-797 Warszawa
email: info@activers.pl

KRS: 0000368707
NIP: 5423185191
REGON: 200397860